nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

regulamin

1. Niniejszy regulamin [zwany dalej „regulaminem”] określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną: sprzedaży znajdujących się w ofercie książek i czasopism poprzez internetową księgarnię Wydawnictwa FORMA, za pośrednictwem Internetu. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed ostatecznym zawarciem umowy sprzedaży oraz w dowolnej chwili poprzez „mapę strony”. Kupujący nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób.

2. Pełne danych właściciela sklepu:
Forma Pracownia Projektowa i Wydawnictwo Anna Nowakowska
Bezrzecze, ul. Nowowiejska 63, 71-219 Szczecin
NIP 851-189-41-84 / REGON 810750599

3. Korzystanie z internetowej księgarni przez kupującego będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa; głębia kolorów 32 bity lub wyższa; przeglądarki – Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari; włączona obsługa cookies; włączona obsługa Javascript.

4. Kupujący, który skorzystał z internetowej księgarni Wydawnictwa FORMA, zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania z internetowej księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania niezamówionej informacji handlowej, korzystania z internetowej księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych kupujących oraz dla Wydawnictwa, korzystania z treści zamieszczonych na stronach księgarni do użytku własnego.

5. Aby zakupić książki/czasopisma/pocztówki w naszej księgarni, należy dokonać wyboru w dziale „księgarnia” lub na podstronie poświęconej danemu tytułowi, naciskając przycisk „do koszyka”. Po wybraniu książki/czasopisma/pocztówki i ilości zamawianych egzemplarzy, należy przejść do formularza zamówienia, naciskając przycisk „przejdź dalej”. Po wypełnieniu formularza, wyborze sposobu płatności, sposobu dostawy i akceptacji niniejszego regulaminu, należy nacisnąć przycisk „wyślij zamówienie”.

6. Metody dostawy [do wyboru kupującego] to:
– dostawa przez Pocztę Polską – list polecony lub paczka [w zależności od wielkości i ciężaru zamówienia];
– dostawa przez firmę InPost Sp. z o.o. – paczka do wskazanego przez kupującego paczkomatu InPostu;
– odbiór osobisty w siedzibie Wydawnictwa FORMA.

7. Metody płatności: tradycyjny przelew na konto, przelew online paynow [w tej chwili niedostępne] lub gotówka [przy odbiorze osobistym w siedzibie Wydawnictwa FORMA].

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania kupującemu informacji, na podany przez kupującego adres e-mail, o przyjęciu przez internetową księgarnię zamówienia do realizacji. Brak zapłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia. W tym samym terminie [14 dni od złożenia zamówienia], kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zamówienia przygotowywane są do wysyłki i wysyłane są w ciągu 3 dniu roboczych od zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym Wydawnictwa FORMA [jeśli kupujący wybrał płatność przelewem]. Przy osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie Wydawnictwa FORMA, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. z 3-4 godzinnym uprzedzeniem.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, w chwili, gdy wszystkie książki/czasopisma/pocztówki są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeśli kupującym jest firma, w formularzu zamówienia należy podać numer NIP.

10. Książki/czasopisma/pocztówki wysyłane są do kupującego na adres na terenie Polski. Możliwa jest też wysyłka do innych krajów, po uprzednim kontakcie i kalkulacji kosztów przesyłki.

11. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa FORMA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

12. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, istnieje możliwość reklamacji egzemplarzy z wadami technicznymi oraz gdy zaistnieje niezgodność przesyłki z dokonanym przez kupującego zamówieniem. Prosimy kontakt e-mailowy, reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji lub przekroczenia przez internetową księgarnię ww. terminu, prosimy o odesłanie książek/czasopism/pocztówek wraz z kserem otrzymanej faktury i opisem przyczyn reklamacji. Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy, a koszt przesyłki zostanie zwrócony na wskazane przez kupującego konto bankowe. Jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa z powodu wyczerpania nakładu, zaoferowane zostaną inne tytuły do wyboru lub zwrócone pieniądze.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne szczegółowe przepisy obowiązujące na dzień złożenia zamówienia.

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.01.2022 r. Wydawnictwo FORMA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej.