nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

Sienkiewicz Wilowska Julia Anastazja

  • foto: Maciej Kaczyński
    foto: Maciej Kaczyński

absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr psychologii) oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (mgr sztuki), doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi... Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży (2011) oraz Terapia zajęciowa dla osób w okresie późnej dorosłości. Stan aktualny i pożądane kierunki zmian (2019). Teksty reportażowe i regionalistyczne publikowała m.in. w: „Midraszu”, „Miasteczku Poznań”, „Gazecie Wyborczej – Magazyn Szczecin” oraz w powiatowym tygodniku „Pojezierze Wałeckie”. Ilustratorka książek, prezentowanych m.in. podczas Salonu Ilustratorów (2017, 2018, 2019). Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2020); kuratorka wystaw, m.in. upamiętniających lokalną społeczność żydowską w Tucznie i „Akiva Eger. Od rabina w Mirosławcu do nadrabina w Poznaniu. Obraz gminy żydowskiej w Mirosławcu na przełomie XVIII i XIX wieku”.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą aktywizacji i usprawniania osób w okresie późnej dorosłości oraz edukacji kulturowej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot żydowskich na terenie Prus Zachodnich od XVIII do XX wieku.
FORMA wydała jej zbiór opowieści Planetoida, pechowy graf i wielka filozofia. Opowieści z przedwojennego Tuczna i okolic (FORMA 2022).