nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

Fluks Piotr

(ur. w 1948 r. w Nowym Targu) – poeta, autor opowiadań i esejów krytycznoliterackich. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował m.in. jako: dyrektor domu kultury w Gryfinie (1978-1980), nauczyciel języka polskiego (1980-1983 i 1994-1997), redaktor techniczny i merytoryczny w wydawnictwie „Glob” (1983-1993), specjalista w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie (1993-1994), redaktor „Gazety Stargardzkiej” (1997-2000). W roku 1994 uczestniczył w pracach grupy inicjującej powstanie szczecińskiego czasopisma kulturalnego „Pogranicza”. Mieszka w Szczecinie. W latach 1968-1969 debiutował opowiadaniami na antenie Polskiego Radia Szczecin i wierszem na łamach miesięcznika „Morze i Ziemia”. Laureat Nagrody Zielonej Wazy (1973) i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jerzego Popiełuszki (1993); wyróżniony w konkursie Łódzkiej Wiosny Poetyckiej (1991). Publikował m.in. w: „Chrześcijaninie”, „Czasie Kultury”, „Głosie Szczecińskim”, „Kościele nad Odrą i Bałtykiem”, „Kurierze Szczecińskim”, „Morzu i Ziemi”, „Nadodrzu”, „Pobrzeżu”, „Poezji”, „Pograniczach”, „Pomeranii”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Spojrzeniach”, „Toposie”, „Twórczości” i „Zbliżeniach” (Australia). Wydał zbiory poetyckie: Po nas choćby cisza (1984), Fotografie z Pompei (1992), cykl wierszy w antologii Nie odkładaj Panie słuchawki (1994), a pod pseudonimem Bartłomiej Piotr Aleksandrowicz wydał dwa arkusze esejów: Motyw demona w kulturze i literaturze (1992) i Motywy liczbowe w literaturze (1992).
Wkrótce DK „13 Muz” i FORMA, w serii TABLICE, wydadzą tom poetycki Nie z tego światła.

  • nie_z_tego_swiatla.jpg

    Nie z tego światła

    Piotr Fluks
    Poezja Piotra Fluksa, osadzona głęboko w tradycji kultury śródziemnomorskiej, próbuje zarówno dokonać bilansu historii, jak służyć za komentarz do wydarzeń bieżących, oświetlając je refleksją uniwersalną...

    cena:32.00»26.00PLN