nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

DYŻURKA, 0008

2015-02-08 22:10

Każdy pewnie mógł raz w życiu zabić, ale tak się nie zdarzyło, poetą można tak samo łatwo zostać jak mordercą, kiedy się to decyduje w życiu, można prześledzić dając z siebie możliwie najwięcej, ze swojej wyobraźni. Największe zbrodnie pozostają w ukryciu, przestępcy to ostatnie ogniwo zła. Na spotkaniu w więzieniu powiedziałem więźniom, że to, że ja tu jestem gdzie jestem, po tej stronie, a oni po drugiej, to czasem sprawa przypadku znalezienia się w konkretnej rodzinie, czasie, miejscu, wypadków i przypadków życiowych, konsekwencji nieodwracalności zdarzeń, czynów. Od nikogo tak jak od artystów, pisarzy powinno się oczekiwać uczciwości w docieraniu do własnej prawdziwej i fałszowanej uczuciowości, ciekawości, odwagi zobaczenia każdego w sobie, w wyobraźni, tylko wyobraźni.

© Grzegorz Strumyk