Książki z 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

WĘDROWNICZEK, Czytając wiersze... Alicji Mazan-Mazurkiewicz

2022-05-06 15:38

Alicja Mazan-Mazurkiewicz łączy pracę naukową jako literaturoznawca na Uniwersytecie Łódzkim z twórczością poetycką. Jest autorką siedmiu tomów wierszy oraz dwóch monografii naukowych.
Alicja Mazan-Mazurkiewicz jest, można tak rzec, poetką religijną, przy czym główną inspirację stanowi dla niej kultura – sztuka, literatura, filozofia. Stąd częsta forma ekfrazy, ale także listu do Pana Boga bądź osobistej rozmowy z Nim – modlitwy.
Łódzka poetka podejmuje interesujące ją problemy z prostotą, a jednocześnie z niewymuszoną erudycją, przez co jej strategia liryczna przypomina nieco podejście do literatury księdza Jana Twardowskiego, któremu zresztą poświęciła rozprawę habilitacyjną. Refleksje religijne i egzystencjalne Alicji Mazan-Mazurkiewicz dotyczą istoty człowieczeństwa, dwoistości ciała i duszy, spraw ostatecznych, ale i wiary, miłości oraz świętości. To poezja pochwały codzienności, pogody ducha i wierności sobie. Ważne miejsce zajmują w niej również bliscy poetki oraz świat przyrody.

© Marek Czuku