nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Zdzisław Lipiński Krople

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

Andrzej Wojciechowski Zdychota. Wiersze wybrane

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

WĘDROWNICZEK, Czytając wiersze... Joanny Wicherkiewicz

2023-10-17 17:13

Twórczość Joanny Wicherkiewicz, autorki czterech tomów wierszy, jest dojrzała i wewnętrznie spójna. Poetka z Uniejowa patrzy na świat i ludzi z pewnym dystansem, powściągliwie, ale z poczuciem humoru, a czasem przekorą. Kryje się za tą postawą duża wrażliwość oraz nutka melancholii wobec mijającego czasu.
Poetka zadaje podstawowe pytania o wiarę, miłość, prawdę, szczęście, dobro, wolność. A z drugiej strony zastanawia się, skąd się bierze nienawiść, zakłamanie, chęć posiadania. Pyta więc, kim jest człowiek, który nieustannie błądzi i musi sobie radzić z przeciwnościami losu. Zwłaszcza najświeższe doświadczenia pandemii i wojny zmuszają do przewartościowań. Bezradności autorka przeciwstawia postawę heroiczną, rozpaczy – silne więzi rodzinne i przyjaźń. Świat bowiem – według niej – to „zamęt chaos nieład bałagan”, „życie [zaś] kręci się między szczytami” wielkości a głupoty. A my wszyscy jesteśmy równi w bólu istnienia, poczuciu niespełnienia i niedosytu, lęku i samotności.
Joanna Wicherkiewicz wierzy w poezję. Ufa wrażliwości, pozytywnemu myśleniu, empatii, które mogą sprawić, że nasze życie stanie się lepsze, szczęśliwsze, choćby przez chwilę trwania wiersza.

© Marek Czuku