Nowości 2020

2020. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Andrzej Ballo Made in Roland

Roman Ciepliński Ukryte myśli

Krzysztof Ćwikliński Nocny gość

Anna Frajlich W pośpiechu rzeka płynie

Jarosław Jakubowski Wojna

Zbigniew Jasina Inaczej przemijam

Jolanta Jonaszko Portrety

Paol Keineg Powrót do Bretanii

Bogusław Kierc Płomiennie obojętny (o chłopcu, który chciał być Bogiem)

Andrzej Kopacki Sonety, ody, wiersze dla Marianny

Yvon Le Men Tu i tam

Artur Daniel Liskowacki Hotel Polski

Marek Maj Teorie naiwne


Dariusz Muszer Córka męża i córka żony

Dariusz Muszer Księga ramion deszczu

Uta Przyboś Wielostronna

Karol Samsel Autodafe 3

Tomasz Stefaniuk Małpka Koko i inne wierszyki dla (nie)grzecznych dzieci

Bartosz Suwiński Nawie

Henryk Waniek Notatnik i modlitewnik drogowy II

 

Nowości 2019

Dejan Aleksić Jak to powiedzieć

Jarosław Błahy Rzeźnik z Niebuszewa

Kazimierz Brakoniecki Twarze świata

Tomasz Hrynacz Dobór dóbr

Piotr Kępiński Po Rzymie. Szkice włoskie

Bogusław Kierc Osa

Andrzej Kopacki Inne kaprysy

Artur Daniel Liskowacki Brzuch Niny Conti

Tomasz Majzel Osiemnasty

Dariusz Muszer Człowiek z kowadłem

Dariusz Muszer Wiersze poniemieckie

Elżbieta Olak Otulina

Paweł Przywara Ricochette

Karol Samsel Autodafe 2

Bartosz Suwiński Bura. Notatnik chorwacki


Paweł Tański Okolicznik północnych pól

Andrzej Turczyński Czasy i obyczaje. Wariacje biograficzne

Andrzej Wasilewski Jestem i

Sławomir Wernikowski Passacaglia

Jurij Zawadski Wolny człowiek jeszcze się nie urodził

 

"Względy", http://annasikorska.blogspot.com, 08.04.2014

Recenzje » Recenzje 2014 » "Względy", http://annasikorska.blogspot.com, 08.04.2014

copyright © http://annasikorska.blogspot.com 2014

Dwuwiersz w swojej prostocie niesie wielkie bogactwo kulturowe. Moje pierwsze skojarzenia to Pieśń poranna Franciszka Karpińskiego oraz opis stworzenia dnia i nocy z Księgi Rodzaju (Biblia), ale tam Bóg tworzył i cały świat przez to oddaje cześć swemu Stwórcy. Może on również przywoływać nam kolendy, w których „Bóg się rodzi”, ale tu warunkiem narodzin Boga staje się wschodzące słońce. Może to nasuwać również skojarzenie z „Piosenką o końcu świata” Czesława Miłosza, w którym otoczenie przestaje istnieć dla odchodzących. Kończy się dla nich świat i potrzeba wiary. Jeśli istnieje coś poza życiem to oni tego doznają.

Może on również przywoływać skojarzenia z opowieściami podziału świata na dzienny należący do Boga i nocny, w którym królują siły nieczysta, którymi nasza literatura jest naszpikowana.

filozofia dla wszystkich
trzeba tańczyć trzeba żyć


Odwiecznym problemem filozofów (oprócz szukania początku, wyznaczania nowych pytań) było ustalenie warunków idealnego życia. Jedną z najprostszych wymyślił Epikur. Z nielicznych źródeł, jakie nam zostały przekonuje nas o konieczności cieszenia się z tego, co się ma. Radość z życia, radość z codzienności rozwiązuje wiele problemów, które przez poważne podejście urastają do rozmiarów gór nie do zdobycia. W tańcu natomiast nieraz upatrywano szaleństwo, mistyczne zespolenie z siłami wyższymi oraz określano przez niego przynależność do grup społecznych. Taki taniec wymaga siły i dyscypliny, a z drugiej strony wyzwolenia od konwenansów. Z przejściem do innego wymiaru przez taniec zetknęła się jedna z bohaterek Wahadła Foucaulta Umberto Eco, która pragnie doznać mistycznego olśnienia i wiecznego szczęścia.

Taniec, jako sport wyzwala w człowieku endorfiny. Nie sposób się nie śmiać, nie cieszyć z życia. Ruch, precyzja a zarazem popuszczenie wodzy fantazji, by nasze ciało stało się fabryką szczęścia. W różowych okularach o wiele lepiej patrzy się na codzienność.

Książka składa się z dwóch (+ posłowie) części. Pierwsza to dwuwiersze nazwane „Kołomyjkami”, a druga „Nagrobki”, które mogłyby zostać nazwane epitafiami, ponieważ mają podsumować w dwuwierszu całe życie konkretnej osoby.

Nie jest to książka do jednorazowego przeczytania i odłożenia. Raczej powinna posłużyć, jako sposób na nasze codzienne przemyślenia. Dwuwiersze pozostawiają tak wiele możliwości interpretacyjnych, że wychodząc od nich można zastanowić się nad współczesną i minioną sztuką i życiem oraz przemijaniem.
Anna Sikorska


Henryk Bereza Względy – http://www.wforma.eu/94,wzgledy.html

  • Dodaj link do:
  • facebook.com