nowości 2024

Edward Balcerzan Domysły

Wojciech Ligęza Drugi nurt. O poetach polskiej dwudziestowiecznej emigracji

Tomasz Majzel Części

Karol Samsel Autodafe 7

książki z 2023

Andrzej Ballo Niczyje

Maciej Bieszczad Pasaże

Maciej Bieszczad Ultradźwięki

Zbigniew Chojnowski Co to to

Tomasz Dalasiński Dzień na Ziemi i 29 nowych pieśni o rzeczach i ludziach

Kazimierz Fajfer Całokształt

Zenon Fajfer Pieśń słowronka

Piotr Fluks Nie z tego światła

Anna Frajlich Szymborska. Poeta poetów

Adrian Gleń Jest

Jarek Holden Gojtowski Urywki

Jarosław Jakubowski Baza

Jarosław Jakubowski Koń

Waldemar Jocher dzieńdzień

Jolanta Jonaszko Nietutejsi

Bogusław Kierc Dla tego

Andrzej Kopacki Życie codzienne podczas wojny opodal

Jarosław Księżyk Hydra

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito w podróży

Franciszek Lime Garderoba cieni

Artur Daniel Liskowacki Do żywego

Grażyna Obrąpalska Zanim pogubią się litery

Elżbieta Olak W deszczu

Gustaw Rajmus >>Dwie Historie<< i inne historie

Juan Manuel Roca Obywatel nocy

Karol Samsel Autodafe 6

Kenneth White Przymierze z Ziemią

Andrzej Wojciechowski Budzą mnie w nocy słowa do zapisania

Wojciech Zamysłowski Birdy peak experience

City 6. Antologia polskich opowiadań grozy

PONIEWCZASIE. Heintsch Paweł

2021-08-22 16:15

HEINTSCH PAWEŁ (1924-2008). Lwowianin, któremu piękną karierę poetycką przepowiadał profesor Juliusz Kleiner. Ale do wierszy księdza Heintscha zasiądę przy innej okazji, zobaczmy dziś, co dzieje się u sybiraków, zorientujmy się, ilu ich było lub mogło być: „w latach 1940-1941 Sowieci zesłali w głąb Rosji półtora miliona naszych rodaków z Kresów. Z tego powróciła do kraju mniej niż połowa. Duża część zesłanych zmarła z powodu trudnych warunków życia. Ci, którym udało się przeżyć i powrócić do kraju, mieli prawo uważać się za wybrańców losu. Ponoć najwięcej naszych zesłańców zginęło przy budowie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego – ok. 100 tys.”.
Nie wiem, skąd jezuita Bronisław Sroka zaczerpnął wszystkie precyzyjne wyliczenia, według mnie tu i ówdzie ździebko zawyżone. Czytałem wprawdzie nawet o dwóch milionach sybiraków, na przykład w nadzwyczajnych wspomnieniach Grażyny Lipińskiej: „Przez 21 miesięcy swej okupacji bolszewicy wywieźli przeszło dwa miliony obywateli polskich, w tym 98% Polaków. Z połowy polskich rodzin kogoś wydarto, kogoś osierocono”.

[11 VII 2020]
© Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki