Nowości 2022

Andrzej Ballo Bodajże

Maciej Bieszczad Miejsce spotkania

Kazimierz Brakoniecki Oumuamua. Atlas wierszy światologicznych
 
Zbigniew Chojnowski Tarcze z pajęczyny

Zbigniew Chojnowski Tyle razy nie wiem

Marek Czuku Nudne wiersze

Tomasz Dalasiński Przystanek kosmos i 29 innych pieśni o rzeczach i ludziach

Anna Frajlich Powroty [wiersze zebrane. tom 2]

Anna Frajlich Przeszczep [wiersze zebrane. tom 1]

Jarosław Jakubowski Dzień, w którym umarł Belmondo

Andrzej Kopacki Gra w hołybkę

Zbigniew Kosiorowski Metanoia

Piotr Michałowski Światy równoległe

Halszka Olsińska Przebyt

Uta Przyboś Jakoby

Agnieszka Rautman-Szczepańska Wypożyczalnia słów

Karol Samsel Autodafe 5

Karol Samsel Fitzclarence

Julia Anastazja Sienkiewicz Wilowska Planetoida, pechowy graf i wielka filozofia. Opowieści z przedwojennego Tuczna i okolic

Bartosz Suwiński Dutki

Alex Wieseltier Krzywe zwierciadło

Kenneth White Ciało absolutu

City 5. Antologia polskich opowiadań grozy
 

Książki z 2021

Andrzej Ballo Albowiem

Alina Biernacka Kiedyś, jednak. Wiersze wybrane (1977-2020)

Maria Bigoszewska Złodziejska kieszeń

Jarosław Błahy Zaklęty w szerszenim gnieździe

Nicolas Bouvier Na zewnątrz i wewnątrz

Roman Chojnacki Pasterz słoneczników

Roman Ciepliński Życie zastępcze

Wojciech Czaplewski Książeczka wyjścia

Marek Czuku Róbta, co chceta

Adrian Gleń M [małe prozy]

Małgorzata Gwiazda-Elmerych Zapojutrze

Tomasz Hrynacz Emotywny zip

Tomasz Hrynacz Pies gończy

Jarosław Jakubowski Bardzo długa zima

Jarosław Jakubowski Ciemna Dolina

Lech M. Jakób Ćwiczenia z nieobecności

Zbigniew Kosiorowski Zapodziani

Kazimierz Kyrcz Jr Punk Ogito

Bogusława Latawiec Nieoznakowany szlak

Ryszard Lenc W cieniu Golgoty

Artur Daniel Liskowacki Cukiernica pani Kirsch (wydanie 2)

Artur Daniel Liskowacki Eine kleine (wydanie 4)

Artur Daniel Liskowacki, Bogdan Twardochleb Przybysze i przestrzenie. Szkice o pisarzach szczecińskich

Joanna Matlachowska-Pala Bezpowrotne

Piotr Michałowski Dzień jest wierszem, świat kolorem

Dariusz Muszer Dzieci krótszej nogi Syzyfa

Marek Pacukiewicz Wieki średnie

Małgorzata Południak Podróżowanie w przestrzeni

Karol Samsel Autodafe 4

Grzegorz Strumyk Wyjście

Michał Trusewicz Przednówki
 

"Być dla wszystkich", www.proarte.net.pl, 28.12.2006

copyright © www.proarte.net.pl 2006

Być dla wszystkich – "Książka", czyli rzecz o wszystkim

„Książka. To pomysł, który mogę zrealizować dopiero, gdy znajdę wydawcę. To pomysł, którego nie zrealizuję nigdy. Bo jest to praca na rok, a wydawca dziś chciałby mieć książkę napisaną w tydzień (najchętniej tak, by odłożyć pióro w chwili, gdy książka znajdzie się w księgarni). Książka dla wszystkich – od niemowlaka, po starca”.
Ostatnie zdanie przytoczonego fragmentu wypowiedzi Dariusza Bitnera jest stwierdzeniem kluczowym, bo wpisującym się w problematykę najnowszej pozycji tegoż autora, zatytułowanej Książka. Laureat wielu nagród m.in. Nagrody im. A. Bursy, czy Nagrody im. E. Stachury, wielokrotnie nominowany do Paszportu Polityki. Autor wielu książek, w ostatniej swojej publikacji podejmuje próbę udowodnienia faktu, iż uniwersalizm odbiorczy utworu jest całkiem możliwy. Ów szeroki wachlarz czytelniczy przekłada się na nieustanną wędrówkę, tym razem nie bohatera utworów, lecz czytelnika.
Podróż rozpoczyna się już od lat dziecięcych. Cykl opowiadań otwiera przeznaczona dla najmłodszych opowieść o tradycyjnej, bajecznej strukturze, dla najmłodszych, czyli tych, którzy dopiero poznają świat, będący dla nich skarbnicą wielu niespodzianek, tajemnic, nieuświadomionych jeszcze problemów kryjących się pod maską beztroskiego życia. Pisana prostym językiem emocji wchłania czytającego i pozwala przeżyć treść w pełni, jakby poza zewnętrzną materią ludzkiego istnienia. Odbiorca dojrzewa wraz z opowieścią. Dociera do kolejnej „pachnącej przygodą” historii. Zmienia się charakter języka, świat ulega komplikacji, zapętleniu. Uwidacznia się to w ciągłym poszukiwaniu odpowiedniej formy, które towarzyszy pisarzowi już w pierwszych jego utworach Ptaku, czy Cycie. Swoiste zagubienie w świecie ma dopełnić przeprowadzenie językowych eksperymentów. One z kolei, zamiast przyciągać uwagę swą oryginalnością, wręcz przeciwnie, zniechęcają czytelnika i tym samym zamykają drogę ku rozstrzygnięciu i dostrzeżeniu istoty językowego zjawiska. Czytelnikowi odebrana zostaje przyjemność lektury.
Oczywiście, literatura nie może być wyłącznie łatwa, jak najbardziej powinna zmuszać do wysiłku. Ale na cóż wysiłek, skoro prowadzi tylko do wszechogarniającej pustki? Harmonia ulega zakłóceniu. Jednak szczęśliwie dla wszystkich owa pustka nie obejmuje całej przestrzeni utworu.
Czytelnik, niemalże po upadku „otrząsa się z kurzu nicości doznań”, podąża dalej swoim chwiejnym „krokiem lektury”. Nabiera pewności, stabilność sięga szczytu. Odnajduje w zbiorze opowiadania z pogranicza erotyki i pornografii, w których subtelna linia miłosnych doznań sprzężonych z literackim aktem tworzenia ulega metamorfozie. Staje się pozbawioną cielesnego piękna „krechą” zarysowującą zwulgaryzowany akt seksualny, tak bardzo charakterystyczny dla współczesnego świata literatury, tak bardzo charakterystyczny – i to warto podkreślić – dla obskurnej, szarej rzeczywistości. Rola czytelnika zepchnięta zostaje na plan dalszy, ale nie ulega zapomnieniu. Pojawia się autor i jego autokreacja, odsłonięcie pierwiastków autobiografizmu. Szukanie tożsamości poprzez spojenie ciała ze słowem, słowa z ciałem, „puls słów”, „składnia ciała”...
Książka to podróż, Książka to rzecz z pogranicza dwóch światów. Na obrazy realistyczne, kolokwialnie mówiąc, „z życia wzięte” nakłada się wizerunek ideału dziecięcej szczęśliwości, demiurgiczna wizja rzeczywistości pochłoniętej niepojętości magią. Realizm magiczny teraźniejszości? To chyba zbyt wiele, ale siła uwolnienia się spod jarzma codziennych problemów jest ogromna, ładunek energetyczny pokaźny... Książka, to rzecz o doświadczeniach lekturowych samego autora, sieć refleksji, skojarzeń... Wreszcie Książka to moc doświadczeń naszych, równie ważnych, chwilami niewyrażalnych...
Grzegorz Pertek

Dariusz Bitner Książkahttp://wforma.eu/8,ksiazka.html